ادرس نمایندگی شرکت العراقیه در برخی کشور های  دیگر به شرح زیر میباشد:

ISTANBUL    

ADRESS  :  TAKSIM  ALJUMHOORIYAHT STREET

SECTION ELMADAG BUILDING    ERENAPARTMENT BUILDING    

NO81 A

TEL 0090212/4658151

FAX  00902124658154

E- POST  IST.IRAQIAIR@ GMAIL .COM

JORDAN/AMMAN

JORDAN AMM ALABDALI NEAR MERIDIAN HOTEL ALDAWUD BUILDING

PO.BOX:  11118

TEL:0096264638600

TEL: 00962646236-48

E- POST :IRAQI AIRWAYS@GO.COM.JO

AIRPORT:  IRAQIAIRWAYS.AMMAN STATION @YAHOO.COMJORDANJJJJJ

DUBAI

MONTAKA PORTSAIDE NEAR BY NISSAN CAR STOR AND NEAR  KIA MOTORS BUSINESS POINT  BUILDING

TEL:97142980003

FAX: 97142980714

E - POST: MANAGER@IADXB.COM

SYRIA

ALSALIHIYA-ALFERDOS

TEL:24503012450302

FAX: 24503012450303

E-POST: IRAQIDAM@YAHOO.COM

      

BEIRUT

HAMRA STREET ,NEAR BY CENTRUM BANK

TEL: 009611744335

E POST :IAC.LEBANON@YAHOO.COM

BAHRAN

ALKHALIFA STREET. NO.101 ALMANAMA BAHRAN

TEL: 97317224070

E -POST: YSANAD@BATELCO.COM.BH

       

DELHI

,ANSAL BHAWAN STREET   103,    16 ,KG MARG NEW DELHI-110001

         TEL:00911147657704

E- POST:IRAQI AIRWAYS DEL@ GMAIL.COM                                                                                                 

BOMBAY

MAYFAIR BUILDING,79 VEER NORIMAN RD, CHURCHATE, MUMBAI-400020

TEL: 22020597/94/95

E - POST: AITSBOM@GMAIL.COM

LONDON

 IKB HOUSE 230 EDGWARE ROAD LONDON W21 DW

TEL:00442077248455

خبرنامه

طراحي و پياده سازي وب سايت از
شرکت پرواز پرداز