مراحل ساخت بویینگ 800-737 NG هواپیمایی العراقیه

                                                               

                                                                           بویینگ 747                         1  فروند

                                                      

                                                                            بویینگ 777                             3 فروند

                                                                            بویینگ 767                             4 فروند

                                                                             ایرباس 321                           51 فروند

                                                                             ایرباس 320                      52  فروند

                                                                             سی آر جی 900                     25 فروند

                                            

خبرنامه

طراحي و پياده سازي وب سايت از
شرکت پرواز پرداز